ใส่เลขประจำตัวและชื่อนักเรียนที่นี่กด search เพื่อดูผลสอบ
สอบครั้งที่ ปีการศึกษา                                 ชั้น ป.  
เลขประจำตัว เลขประจำตัวประชาชน
 

พัฒนาโปรแกรมโดย ม.สุรพล ภมรมานพ
รายงานผลโดย มิสโสภิต จันทร์ชลอ
และ นายภาคภูมิ สุวัชรชัย